Fitmeal chỉ phục vụ khách hàng trong phạm vi các quận trong thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Không có chi nhánh ở các vùng miền khác.

Chính sách vận chuyển: Fitmeal giao hàng giới hạn một số quận tại TP.HCM. Thông tin chi tiết về thời gian và chi phí giao hàng được quy định như khung bên dưới.

Chú ý:   Phí giao hàng = ngày ăn thực tế x phí giao hàng trên 1 ngày

Khu vực giao hàng

 Phí ship trên 1 tuần

Khung thời gian giao hàng

Quận 1

 Miễn phí

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 2

 75,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 3

 Miễn phí

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 4

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 5

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 6

 75,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 7

 75,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 8

 75,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 10

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Quận 11

 Miễn phí

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Phú Nhuận

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Bình Thạnh

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Tân Bình

 50,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Tân Phú

 75,000

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Gò Vấp

 100,000 – 150,000

 ( tuỳ khu vực )

9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)

Bình Tân

150,000 – 200,000

 ( tuỳ khu vực )

8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Tối hôm trước (20:00 – 22:00)